Hakkımızda

Kurumsal

Çorum Özel Sağlık Diyaliz merkezimiz, Orta Karadeniz bölgesinin en etkin diyaliz merkezlerinden biri olarak Çorum Bahçelievler ve Buharaevler de iki şubesi ile hizmet vermektedir.

2005 yılından beri faaliyet gösteren merkezimizde en iyi diyaliz hizmetini sunak amaç ile alanında deneyimli ve uzman kadrosu ile hasta memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti amaçlanmıştır.

Merkezimizde Fresenius, Gambro, Braun marka olmak üzere Sağlık Diyaliz Merkezimizde 44+1, Buhara şubemizde 30+1 adet cihaz kapasitesi mevcuttur.

Kurumumuz SGK kapsamındaki ve yurtdışından misafir olarak gelen hastalarımıza herhangi bir katkı payı almaksızın tedavi hizmeti vermektedir.

Misyonumuz

İnsanın en değerli varlık olduğu bilinci ile çıktığımız bu yolda, hasta, çalışan ve iş ortaklarının haklarını ön planda tutan, güvenilir, kendini sürekli geliştiren, sunduğu kaliteli hizmet ve nitelikli çalışanlarıyla Kalite Diyaliz Standartları ve uluslararası standartlara uygun şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Şehrimizde, ekibi, altyapısı, modern tedavi yöntemleriyle dünya standartlarına uygun örnek bir kuruluş olmaktır.

Amaç ve Hedeflerimiz

Diyaliz merkezlerimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Kalite Yönetimi

Sunduğumuz sağlık hizmetinde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz doğrultusunda, hasta perspektifinden bakılarak, temel hasta haklarına saygılı, hasta-çalışan memnuniyeti ve güvenliğinin sağlandığı, ayrım gözetmeksizin, eşit hakkaniyetli, araştırmacı ve bilimsel yaklaşımlarla kendini geliştiren, güleryüzlü ve uzaman kadromuzla en iyi hizmeti sunmaktadır.

Değerlerimiz

  • Önce insan,
  • Hasta haklarına saygı,
  • Hasta ve çalışan memnuniyeti ve güvenliği,
  • Empati,
  • Problem çözme ve çözüm üretme,
  • Bilimsellik
  • Şeffaflık,
  • Tıbbi etik kurallara bağlılık,
  • Toplum, çevre ve yasalara saygı,
  • Sağlık sektöründeki gelişmelerin takibini yapmak.

Organizasyon Yapımız

Çorum Özel Sağlık Diyaliz Merkezi A.Ş. olarak kuruluş faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur (Organizasyon Şeması). Organizasyon yapısı kapsamında tüm bireylerin ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış (Görev Tanımları). Birim sorumlulukları belirlenmiştir.

Ekibimiz

ÇORUM ÖZEL SAĞLIK DİYALİZ MERKEZİ

Dr. Vahit DEMİRAN

Sorumlu Uzman Hekim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları

cengizkeles

Dr. Cengiz KELEŞ

Mesul Müdür
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. İzzet EZER

Sorumlu Hekim
Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hatice BALCI

Başhemşire

ÇORUM ÖZEL SAĞLIK DİYALİZ MERKEZİ BUHARA ŞUBESİ

Dr. Vahit DEMİRAN

Sorumlu Uzman Hekim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları

Dr. Metin ÇITAK

Mesul Müdür
İstanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi

Dr. İsmail Türker EJDER

Sorumlu Hekim
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eylül USUL

Başhemşire